Nasze realizacje

BUDYNEK BIUROWY W KAŁUSZYNIE

BUDYNEK BIUROWY W KAŁUSZYNIE

BUDYNEK BIUROWY W KAŁUSZYNIE

Data:  2018

Powierzchnia obiektu:  908 M2

Zakres projektu:

 • Projekt instalacji elektrycznych przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania części budynku biurowego wchodzącego w skład zakładu produkcyjnego w zakresie instalacji rozdzielczych i odbiorczych nn, instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego, instalacji połączeń wyrównawczych, instalacji uziomowej i odgromowej
MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW W SZPITALU BRÓDNOWSKIM W WARSZAWIE

MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW W SZPITALU BRÓDNOWSKIM W WARSZAWIE

MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW W SZPITALU BRÓDNOWSKIM W WARSZAWIE

Data:  2020 -2022

Powierzchnia obiektu:   5 703 M2

Zakres projektu:

 • Projekt modernizacji oddziałów: Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, Okulistyki, Kardiologii, Endoskopii Zabiegowej, głównej rejestracji oraz SORu w zakresie instalacji rozdzielczych i odbiorczych nn, zasilania gwarantowanego, sieci IT, instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego, instalacji połączeń wyrównawczych, instalacji uziomowej i odgromowej, instalacji systemu sygnalizacji pożaru, instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji okablowania strukturalnego, instalacji domofonowej, instalacji przywoływawczej, instalacji kontroli dostępu, instalacji CCTV.
BUDYNEK WIELORODZINNY W MIŃSKU MAZOWIECKIM

BUDYNEK WIELORODZINNY W MIŃSKU MAZOWIECKIM

BUDYNEK WIELORODZINNY W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Data:  2016

Powierzchnia obiektu:  6 739 M2

Zakres projektu:

 • Projekt instalacji elektrycznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz usługami w zakresie: instalacji rozdzielczych i odbiorczych nn, instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego, instalacji domofonowej, instalacji telefonicznej / internetowej, instalacji połączeń wyrównawczych, instalacji uziomowej i odgromowej.
MARECKIE CENTRUM EDUKACYJNO - REKREACYJNE

MARECKIE CENTRUM EDUKACYJNO - REKREACYJNE

MARECKIE CENTRUM EDUKACYJNO - REKREACYJNE

Data:  2017

Powierzchnia obiektu:  15 036 M2

Zakres projektu:

 • Projekt instalacji elektrycznych Mareckiego Centrum Edukacyjno – Rekreacyjnego składającego się z budynku szkoły, budynku sportowo-rekreacyjnego z basenem oraz boiska. W zakresie projektu znalazły się: instalacje rozdzielcze i odbiorcze SN i nn, instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego, instalacja uziomowa i odgromowa, okablowanie strukturalne, instalacja systemu sygnalizacji pożaru, instalacja przywoławcza, instalacja kontroli dostępu, instalacja nagłośnieniowa
ŻŁOBEK W RZEKUNIU

ŻŁOBEK W RZEKUNIU

ŻŁOBEK W RZEKUNIU

Data:  2019

Powierzchnia obiektu:  564 M2

Zakres projektu:

 • Projekt instalacji elektrycznych budynku żłobka w zakresie instalacji rozdzielczych i odbiorczych nn, instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego, instalacji telefonicznej / internetowej, instalacji systemu włamania i napadu, instalacji CCTV, instalacji połączeń wyrównawczych, instalacji uziomowej i odgromowej.
WARSZTAT SAMOCHODOWY W MIŃSKU MAZOWIECKIM

WARSZTAT SAMOCHODOWY W MIŃSKU MAZOWIECKIM

WARSZTAT SAMOCHODOWY W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Data:  2018

Powierzchnia obiektu:  1 679 M2

Zakres projektu:

 • Projekt instalacji elektrycznych budynku biurowo-warsztatowego w zakresie instalacji rozdzielczych i odbiorczych nn, instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego, instalacji telefonicznej / internetowej, instalacji systemu włamania i napadu, instalacji CCTV, instalacji kontroli dostępu, instalacji połączeń wyrównawczych, instalacji uziomowej i odgromowej.
ROZBUDOWA SZPITALA POWIATOWEGO W MIŃSKU MAZOWIECKIM

ROZBUDOWA SZPITALA POWIATOWEGO W MIŃSKU MAZOWIECKIM

ROZBUDOWA SZPITALA POWIATOWEGO W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Data:  2015

Powierzchnia obiektu:  2 164 M2

Zakres projektu:

 • Projekt przebudowy i częściowej zmiany sposobu użytkowania budynku głównego szpitala w zakresie instalacji rozdzielczych i odbiorczych nn, zasilania gwarantowanego, sieci IT, instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego, instalacji połączeń wyrównawczych, instalacji systemu sygnalizacji pożaru, instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji okablowania strukturalnego.
BUDYNEK WIELORODZINNY W MIŃSKU MAZOWIECKIM

BUDYNEK WIELORODZINNY W MIŃSKU MAZOWIECKIM

BUDYNEK WIELORODZINNY W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Data:  2017

Powierzchnia obiektu:  6 647 M2

Zakres projektu:

 • Projekt instalacji elektrycznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz usługami w zakresie: instalacji rozdzielczych i odbiorczych nn, instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego, instalacji domofonowej, instalacji telefonicznej / internetowej, instalacji połączeń wyrównawczych, instalacji uziomowej i odgromowej.
SZKOŁA PODSTAWOWA W MARKACH

SZKOŁA PODSTAWOWA W MARKACH

SZKOŁA PODSTAWOWA W MARKACH

Data:  2018

Powierzchnia obiektu:  6 670 M2

Zakres projektu:

 • Projekt instalacji elektrycznych budynku szkoły w zakresie instalacji rozdzielczych i odbiorczych nn, instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego, instalacji uziomowej i odgromowej, okablowania strukturalnego, instalacji systemu sygnalizacji pożaru, instalacji kontroli dostępu, instalacji nagłośnieniowej.
OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH WE WROCŁAWIU

OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH WE WROCŁAWIU

OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH WE WROCŁAWIU

Data:  2020-2022

Powierzchnia obiektu:  9 146 M2

Zakres projektu:

 • Projekt budowy zespołu domów jednorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w zakresie instalacji rozdzielczych i odbiorczych nn, instalacji oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego, instalacji domofonowej, instalacji internetowej, instalacji połączeń wyrównawczych, instalacji uziomowej i odgromowej, instalacji CCTV.
ADAPTACJA POWIERZCHNI BIUROWEJ W WARSZAWIE

ADAPTACJA POWIERZCHNI BIUROWEJ W WARSZAWIE

ADAPTACJA POWIERZCHNI BIUROWEJ W WARSZAWIE

Data:  2019

Powierzchnia obiektu:  229 M2

Zakres projektu:

 • Projekt adaptacji powierzchni biurowej w budynku biurowym na potrzeby nowego najemcy w zakresie instalacji rozdzielczych i odbiorczych nn, instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego, instalacji telefonicznej / internetowej, instalacji połączeń wyrównawczych.
BUDYNEK WIELORODZINNY W MIŃSKU MAZOWIECKIM

BUDYNEK WIELORODZINNY W MIŃSKU MAZOWIECKIM

BUDYNEK WIELORODZINNY W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Data:  2018

Powierzchnia obiektu:   9 636 M2

Zakres projektu:

 • Projekt instalacji elektrycznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz usługami w zakresie: instalacji rozdzielczych i odbiorczych nn, instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego, instalacji domofonowej, instalacji telefonicznej / internetowej, instalacji połączeń wyrównawczych, instalacji uziomowej i odgromowej.
BUDYNEK WIELORODZINNY W ZĄBKACH

BUDYNEK WIELORODZINNY W ZĄBKACH

BUDYNEK WIELORODZINNY W ZĄBKACH

Data:  2017

Powierzchnia obiektu:   8 723 M2

Zakres projektu:

 • Projekt instalacji elektrycznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz usługami w zakresie: instalacji rozdzielczych i odbiorczych nn, instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego, instalacji domofonowej, instalacji telefonicznej / internetowej, instalacji połączeń wyrównawczych, instalacji uziomowej i odgromowe.
MODERNIZACJA PAWILONU CZTERECH KOPUŁ WE WROCŁAWIU

MODERNIZACJA PAWILONU CZTERECH KOPUŁ WE WROCŁAWIU

MODERNIZACJA PAWILONU CZTERECH KOPUŁ WE WROCŁAWIU

Data:  2011

Powierzchnia obiektu:  7 192 M2

Zakres projektu:

 • Projekt Pawilonu Czterech Kopuł z zasilaniem fontanny multimedialnej przy ul. Wystawowej 1 we Wrocławiu w zakresie instalacji systemu sygnalizacji pożaru, instalacji okablowania strukturalnego, instalacji kontroli dostępu, instalacji CCTV, instalacji systemu włamania i napadu.
BUDYNEK PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY W BISKUPICACH PODGÓRNYCH

BUDYNEK PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY W BISKUPICACH PODGÓRNYCH

BUDYNEK PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY W BISKUPICACH PODGÓRNYCH

Data:  2017 - 2019

Powierzchnia obiektu:  28 746 M2

Zakres projektu:

 • Projekt budowy hali produkcyjno - magazynowej z częścią biurowo-socjalną, budynkiem technicznym, portiernią, zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą techniczną w zakresie instalacji rozdzielczych i odbiorczych nn i SN, instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego, instalacji oświetlenia zewnętrznego, sieci strukturalnej, instalacji systemu sygnalizacji pożaru, instalacji CCTV, instalacji kontroli dostępu, instalacji połączeń wyrównawczych, instalacji uziomowej i odgromowej.
BUDYNEK MIESZKALNO-BIUROWO-USŁUGOWY W MIŃSKU MAZOWIECKIM

BUDYNEK MIESZKALNO-BIUROWO-USŁUGOWY W MIŃSKU MAZOWIECKIM

BUDYNEK MIESZKALNO-BIUROWO-USŁUGOWY W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Data:  2018

Powierzchnia obiektu:  1 150 M2

Zakres projektu:

 • Projekt budynku mieszkalno-biurowo-usługowego z garażem podziemnym w zakresie: instalacji rozdzielczych i odbiorczych nn, instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego, instalacji domofonowej, sieci strukturalnej, instalacji połączeń wyrównawczych, instalacji uziomowej i odgromowej, instalacji kontroli dostępu, instalacji systemu włamania i napadu.
KOŚCIÓŁ W MISTOWIE

KOŚCIÓŁ W MISTOWIE

KOŚCIÓŁ W MISTOWIE

Data:  2020

Powierzchnia obiektu:  523 M2

Zakres projektu:

 • Projekt budynku kościoła w zakresie instalacji rozdzielczych i odbiorczych nn, instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego, sieci strukturalnej, instalacji nagłośnienia, instalacji połączeń wyrównawczych, instalacji uziomowej i odgromowej.
BUDYNEK WIELORODZINNY W MIŃSKU MAZOWIECKIM

BUDYNEK WIELORODZINNY W MIŃSKU MAZOWIECKIM

BUDYNEK WIELORODZINNY W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Data:  2019

Powierzchnia obiektu:   8 192 M2

Zakres projektu:

 • Projekt instalacji elektrycznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz usługami w zakresie: instalacji rozdzielczych i odbiorczych nn, instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego, instalacji domofonowej, instalacji telefonicznej / internetowej, instalacji połączeń wyrównawczych, instalacji uziomowej i odgromowej.
CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE W MIŃSKU MAZOWIECKIM

CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE W MIŃSKU MAZOWIECKIM

CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Data:  2018

Powierzchnia obiektu:  1 874 M2

Zakres projektu:

 • Projekt centrum badawczo-rozwojowego w zakresie instalacji rozdzielczych i odbiorczych nn, instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego, sieci strukturalnej, instalacji systemu włamania i napadu, instalacji CCTV, instalacji kontroli dostępu, instalacji połączeń wyrównawczych, instalacji uziomowej i odgromowej.
BUDYNEK WIELORODZINNY W MIŃSKU MAZOWIECKIM

BUDYNEK WIELORODZINNY W MIŃSKU MAZOWIECKIM

BUDYNEK WIELORODZINNY W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Data:  2016

Powierzchnia obiektu:  10 511 M2

Zakres projektu:

 • Projekt instalacji elektrycznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz usługami w zakresie: instalacji rozdzielczych i odbiorczych nn, instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego, instalacji domofonowej, instalacji telefonicznej / internetowej, instalacji połączeń wyrównawczych, instalacji uziomowej i odgromowej.
PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ LOKALU W ZABYTKOWEJ KAMIENICY W ŁODZI

PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ LOKALU W ZABYTKOWEJ KAMIENICY W ŁODZI

PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ LOKALU W ZABYTKOWEJ KAMIENICY W ŁODZI

Data:  2020

Powierzchnia obiektu:  242 M2

Zakres projektu:

 • Projekt aranżacji wnętrz lokalu w zabytkowej kamienicy przy
  ul. Piotrkowskiej w Łodzi w zakresie instalacji rozdzielczych i odbiorczych nn, instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego, sieci strukturalnej, instalacji domofonowej, instalacji połączeń wyrównawczych.