INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELEKOMUNIKACYJNE

Firma FB Thlon opracowuje projekty instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych dla wszelkiego typu budownictwa. W ramach procesu inwestycyjnego przygotowujemy pełną dokumentację budowlaną, wykonawczą oraz powykonawczą. Na rzecz klientów prowadzimy nadzory autorskie i inwestorskie oraz konsultacje techniczne dla wykonawców, inwestorów i architektów.

W ZAKRESIE NASZYCH OPRACOWAŃ ZNAJDUJĄ SIĘ:

Instalacje wewnętrzne
INSTALACJE OŚWIETLENIOWE
INSTALACJE ROZDZIELCZE I ODBIORCZE SN
INSTALACJE UZIEMIEŃ I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH
INSTALACJE GNIAZD WTYKOWYCH I URZĄDZEŃ SIŁOWYCH
INSTALACJE ODGROMOWE
INSTALACJE ZASILANIA GWARANTOWANEGO
Instalacje telekomunikacyjne
INSTALACJE DŹWIĘKOWYCH SYSTEMÓW OSTRZEGAWCZYCH (DSO)
INSTALACJE SYSTEMÓW SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU
OKABLOWANIE STRUKTURALNE
INSTALACJE RTV / SAT
INSTALACJE PRZYWOŁAWCZE
INSTALACJE KONTROLI DOSTĘPU
INSTALACJE NAGŁOŚNIENIOWE
INSTALACJE DOMOFONOWE
INSTALACJE TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ (CCTV)
INSTALACJE SYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)
Instalacje zewnętrzne
SIECI I PRZYŁĄCZA NN I SN
STACJE TRANSFORMATOROWE
ILUMINACJA BUDYNKÓW
INSTALACJE OŚWIETLENIA ULICZNEGO, CHODNIKÓW, ŚCIEŻEK I PARKINGÓW