Instalacje sanitarne

Firma FB Thlon zapewnia kompleksową usługę pracowni architektonicznych oraz prywatnych inwestorów w zakresie projektowania instalacji, przyłączy i sieci sanitarnych. Oferujemy przygotowanie dokumentacji projektowej, a także doradztwo w zakresie optymalizacji rozwiązań technicznych, szacowanie kosztów inwestycji oraz eksploracji systemów.

Instalacje wewnętrzne
wentylacji
klimatyzacji
centralnego ogrzewania
Wodno-kanalizacyjne
gazowe
wody hydrantowej ppoż
Instalacje zewnętrzne
sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej
sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej
sieci i przyłącza kanalizacji gazowej
systemy odwodnienia dachów
Instalacje technologiczne
kotłownie
węzły ciepne
instalacje gazów medycznych
instalacje chłodzenia technologicznego