1W naszym biurze projektowym szczególną uwagę przykładamy do nieustannego rozwoju oraz wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Staramy się, aby nasze projekty były odzwierciedleniem obecnie panujących trendów oraz wspierały wykorzystanie ekologicznych źródeł energii.

Z tego względu wzięliśmy udział w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Architektów Polskich (Oddział Kraków) na wykonanie koncepcji modelowego schroniska górskiego położonego w rejonie kopuły szczytowej Lubania. Nasz projekt koncepcyjny, współtworzony z pracownią architektoniczną doarchitekci (https://www.facebook.com/doarchitekci), został nagrodzony wyróżnieniem. W konkursie wzięło udział 90 zespołów projektowych, z czego trzem przyznano nagrody, a trzem kolejnym (w tym naszemu) przyznano wyróżnienia honorowe.

Celem, który przyświecał całemu zespołowi, było zaprojektowanie schroniska na miarę XXI wieku pod względem rozwiązań technicznych przy jednoczesnym stworzeniu obiektu, który z łatwością wkomponowałby się w górski klimat, a zarazem nie przyćmiewał otaczającej go przyrody.

Materiały graficzne autorstwa pracowni doarchitekci (https://www.facebook.com/doarchitekci)

Lokalizacja schroniska górskiego na Lubaniu umożliwia wykorzystanie energii solarnej oraz biopaliw. Z tego względu nasza praca konkursowa przewidywała maksymalne wykorzystanie możliwości płynących z obu tych źródeł energii ekologicznej.

Jedno z dwóch źródeł zasilania w energię elektryczną przewidzianych dla schroniska zakładało zastosowanie nowoczesnej instalacji fotowoltaicznej wykorzystującej panele hybrydowe. Dzięki tej technologii możliwym jest wytworzenie energii elektrycznej oraz energii cieplnej z promieniowania słonecznego w jednym panelu. Takie rozwiązanie techniczne jest nie tylko ekologiczne pod względem sposobu wytwarzania energii, ale również ze względu na ograniczenie miejsca niezbędnego do montażu paneli fotowoltaicznych. Miało to dla nas kluczowe znaczenie, ponieważ chcieliśmy ograniczyć do minimum ingerencję obiektu w środowisko naturalne Lubania.

W celu maksymalnego wykorzystania potencjału energii solarnej, przewidzieliśmy zastosowanie baterii akumulatorów, które efektywnie gromadziłyby nadwyżkę wyprodukowanej energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej. Pracą całego systemu zarządzałby odpowiednio zaprojektowany układ automatyki pozwalający na optymalne wykorzystanej energii słonecznej.

Drugim źródłem zasilania, które wspomagałoby infrastrukturę przetwarzającą energię solarną, miał być nowoczesny agregat prądotwórczy zasilany biopaliwem. Zależało nam, aby projektowany obiekt wyposażony był w urządzenia do produkcji energii elektrycznej, których imisja byłaby znikoma.

Zasilenie obiektu z opisywanych źródeł energii odnawialnych czyniłoby schronisko w pełni samowystarczalnym, niezależnym energetycznie od publicznej sieci elektroenergetycznej. Ponadto, obiekt cechowałby się minimalnym wpływem na środowisko naturalne, przez co idealnie wpasowałby się w unikatową panoramę górską.

Autorzy koncepcji modelowego schroniska górskiego na Lubaniu:

Architektura:

Anna Owsiany, Kinga Bizon, Agnieszka Rutecka

Instalacje elektryczne:

FB Thlon Franciszek Thlon

Instalacje sanitarne:

Janusz Mądry

Technologia kuchni:

Joanna Gniazdowska