Jednym z wykonanych przez nas projektów jest system zarządzania oraz automatyki trzy piętrowej willi z basenem wykutej w skale zlokalizowanej na zboczu góry w malowniczym rejonie Szwajcarii.

Prace projektowe rozpoczęliśmy od spotkania z Klientem oraz przedstawienia koncepcji całego systemu. Głównym celem było nie tylko zaprojektowanie obiektu, w którym wszystkie systemy byłyby wzajemnie zintegrowane, lecz umożliwienie stałego nadzoru oraz zdalnego sterowania całym obiektem z dowolnego miejsca na świecie. Przedstawione przez nas rozwiązania spełniały zadania stawiane nowoczesnym obiektom oraz spełniały wszelkie wymogi Inwestora.

W trakcie procesu projektowego prowadziliśmy rozmowy i wszelkie niezbędne uzgodnienia dotyczące zadań realizowanych przez BMS. Ostatecznie, po konsultacjach z włoskimi i szwajcarskimi specjalistami przedstawiliśmy kompletną dokumentację projektową, bazującą na europejskich standardach technicznych, umożliwiającą pełną integrację, a  także zdalne oraz centralne zarządzanie następującymi podsystemami:

– systemem włamaniowym (wykrycie nieautoryzowanego wejścia na posesję oraz sygnalizację włamania);

– systemem kontroli dostępu (ograniczenie dostępu do posesji);

– monitoringiem wybranych pomieszczeń w obiekcie oraz terenu zewnętrznego;

– systemem sygnalizacji pożaru;

– automatyką funkcjonalną budynku (sterowanie scenami świetlnymi, sterowanie roletami);
– zarządzaniem multimediami;

– automatyką użytkową budynku (integracja i sterowanie systemem wentylacji, klimatyzacji, ogrzewanie, itd.);

– technologią basenową.

Naszym celem było uzyskanie płynnie zintegrowanego systemu pracującego niezauważenie, aby zapewnić użytkownikowi końcowemu swobodę oraz komfort korzystania ze wszystkich możliwości płynących z integracji wielu podsystemów budynku, a także umożliwienie pełnego nadzoru i obsługi obiektu z dowolnego miejsca. Zaprojektowane rozwiązania systemowe zapewniły stabilność oraz pełną optymalizację procesów realizowanych w obiekcie, co przełożyło się bezpośrednio na minimalizację kosztów eksploatacyjnych.

Obecnie, wszystkie systemy szwajcarskiej willi są na bieżąco monitorowane i sterowane ze specjalnego centrum dowodzenia w Warszawie  pracującego w oparciu o wykonany na zamówienie system SCADA (ang. Supervisory Control And Data Acqusition).

W trakcie trwania budowy realizowalismy nadzór autorski nad projektem wraz z osobistym nadzorem na budowie. Przed oddaniem budynku do użytkowania uczestniczyliśmy w uruchomieniu systemu oraz odebraniu wykonanych prac przy współpracy z przedstawicielem Inwestora.

Przy okazji korzystaliśmy z uroków Szwajcarii. Poniżej zamieszczamy zdjęcia wykonane podczas nadzorów na budowie, w tym zdjęcie z pociągu, którym jechaliśmy po najsłynniejszej i najpiękniejszej trasie kolejowej  w Szwajcarii.